Den Resiliente Velfærdshelt 

 ... Styrk din kapacitet for større Resiliens, compassion relationskapacitet

2 dags kursus

XX. - XX. Måned 2020  

BOOK DIN PLADS HER
-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

For velfærdshelte i den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor - for dig vil der vil styrke dine relationskompetencer og modstandsdygtighed - og bevar motivationen, gejsten og balancen.  

Deltag i dette intensive 2 dags kursus "Den resiliente frontlinje medarbejder" - kurset giver dig solid viden og inspiration til stærke praksisdiscipliner til kultivering af større kapacitet af Resiliens, Compassion og Relationskompetencer.  

 

BOOK DIN PLADS HER

Hvorfor bør du overveje at deltage i "Den resilinte frontlinjemedarbejder"

Bensaid Vincent er din facilitator og underviser på "den resiliente frontlinnje medarbeder"


 • Hvis du oplever at arbejdet med kernepgaven bliver mere og mere kompleks med stigende krydspres mellem forskellige interesser
 • At det fra tid til anden kan være mere end vanskeligt at være rummende, udvise empati og yde omsorg - og hvor du kommer til at handle imod din faglige etik og værdier 
 • At du fra tid til anden mister forbindelsen til den motivation gejst og faglige stolthed der driver dig - som gør dig frustreret og fortvivlet.
 • At du fra til anden oplever at blive drænet for energi - og finder det vanskeligt at genoplade batterierne, finde overskudet og dermed holde balancen?
FORMÅL

Arbejdet i frontlinjen i den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor er udfordrende, risikofyldt og et potentielt nedslidende job. 

Frontlinjemedarbejderen står med ansvar for vedvarende at yde omsorg, støtte, behandling eller anden form for intervention med høj faglighed og høj etisk standard i et felt, hvor der konstant er et krav om både at effektivisere og skabe resultater. Samtidig er det et felt, som bliver mere og mere komplekst med stigende krydspres mellem borgerens problematikker og behov, øget interesse og krav fra forskellige interessenter med ofte modsatrettede agendaer, den daglige drift, det strategiske fokus i afdelingen og organisationen – og ikke mindst det daglige konkrete arbejde med kerneopgaven i samspil med borgeren og heri velfærdsarbejderens faglige ambitioner om at gøre en meningsfuld og betydelig forskel. 

Disse forhold øger risikoen for, at den enkelte medarbejder oplever tab af energi og motivation, omsorgs- og empatitræthed med risiko for kynisme eller selvbebrejdelse, tab af faglig stolthed og ikke mindst stress og udbrændthed. Kort sagt nedslidning.  

 


Det stiller derfor øgede krav til kompetencer og kapacitetsopbygning for hverdagens velfærdshelte, der skal sikre forudsætningerne for at yde omsorg på højt niveau og samtidig bevare egen balance. 

Dette nyskabende kursus “Den resiliente frontlinjemedarbejder” kombinerer evidensbaseret viden om resiliens og compassion / self-compassion. Kurset har fokus på kapacitetsopbygning af resiliens og compassion hos medarbejderen. 

Kursets overordnede formål er, at bidrage til at den enkelte medarbejdere kan navigerer med klarhed, integritet, visdom og balance i spændingsfeltet mellem sin faglige autoritet med kerneværdier og etiske kompas, den daglig drift med kerneopgaven, det strategiske fokus i afdelingen og organisationen og det stadig stigende krydspres.  

  MÅL OG UDBYTTE  

Kurset den “Den resiliente frontlinjemedarbejder” fokuserer ikke alene på at give dig solid og relevant viden, men også i høj grad på inspiration til praktisk kapacitetsopbygning af resiliens og compassion i hverdagen, så du selv kan træne videre og vedvarende pleje din kapacitet for resiliens og compassion.

 • Selvindsigt og selverkendelse i det relationelle felt.  
 • Stærkere resonans og kontaktevne som afsæt for at styrke din relationsskabelse.  
 • Større resiliens / modstandsdygtighed (bæredygtig robusthed) Stærkere personligt lederskab i kontakten og relationen.  
 • Større kapacitet i empati og compassion – hensiddes sympati,antipati og personlig kemi.  
 • Øget Self-compassion med fokus på at omfavne egen sårbarhed og skrøbelighed med venlighed, omsorg og medfølelse.  
 • Øget Selvomsorg til at tage vare på dig selv – regenerere og genopbygge energi og ressourcer, og dermed opnå større balance.  
 • Opretholde og bevare din motivation, engagement og faglige stolthed i et til tider krævende og potentielt opslidende arbejde.  
 • Modvirke empati- og omsorgstræthed, og dermed forbygge kynisme og forråelse.  
 • Større forståelse for stress og udbrændthed og dermed redskaber til at bevare vitaliteten.  
 • Større og bedre udnyttelse af dine relationskompetencer.  

Indhold

 • Resiliens versus robusthed 
 • Compassion og self-compassion 
 • Empati versus medfølelse 
 • Sårbarhed og skrøbelighed – tabu og forbudte følelser – skyld og skam 
 • Overinvolvering versus distance / rummelighed versus ligegyldighed 
 • Empati- og omsorgstræthed 
 • Forråelse og kynisme 
 • Tilknytning og adskillelse 
 • Forsvarsmekanismer – modne og primitive 
 • Det autonome nervesystemet som organisering af tilknytning og relationsmønster 
 • Tryghed og tillid / resonans og kontakt 
 • Opmærksomhed og nærvær 
 • Lederskabet i relationen 
 • Eksistentielle grundvilkår 
 • Selvindsigt, selverkendelse og egen håndtering  


Læringsdesign

Undervisningen tager afsæt i en kombination af oplevelsesbaseret undervisningen og en faciliterende tilgang. Det betyder en undervisningsform, der fokuserer på at stimulere forskellige tænke- og læringstilgange, samt et stærkt fokus på deltagerinvolvering og træning, der fostrer engagement og ejerskab – og dermed fokus på at understøtte et stærkt læringspotentiale. Konkret vil undervisningen være en sammenvævning af:

 • Korte vidensoplæg 
 • Refleksions og dialogprocesser 
 • Guidede demonstrationer fra underviseren 
 • Praktiske øvelser og træning 
 • Selvobservation 
 • Feedback  

Faglig fundament

Kurset trækker på et stærkt baggrundstæppe af teorier, metoder og praktiske discipliner fra forskellige skoler:

 • Psykologien om Compassion og self-compassion 
 • Evidensbaseret viden om det autonome nervesystem 
 • Evolutionsteori og psykologi 
 • Tilknytningspsykologi 
 • Psykodynamisk psykologi 
 • Relationspsykologi 
 • Personligt lederskab og Bæredygtighed / Resiliens (Sustainable
 • Leadership og Presencing Institute ved MIT) 
 • Eksistentialisme med inspiration fra bl.a. Irvin Yalom 
 • Selvbestemmelsesteorien (Eward L. Deci og Richard M. Ryan) 
 • Kommunikation og feedback med afsæt i feedback-modeller designet af Bensaid Vincent – udviklet med afsæt i bedste praksis på området. 
 • Action Learning  

Målgruppe

 • Kurset henvender sig til alle frontlinjemedarbejdere på det sociale og sundhedsmæssige velfærdsområde, der kommer fra forskellige fagligheder som socialpædagog, socialrådgiver, socialformidler, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter (og hjælpere) ergoterapeuter, jobkonsulenter etc.  
-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Alt det praktiske

NB. Kurset kan afvikles som et internt kursus i jeres organisation og dermed designes til jeres situation og behov.

 • Opbygning

Kurset strækker sig over 2 dage. Første dag fokuserer på vidensformidling og introduktion til træningsdiscipliner. Kursets anden dag fokuserer på fordybende træning og integration.


 • Hvornår er det

Onsdag XX. måned: 08.30 - 16.00 Torsdag XX. Måned: 08.30 - 16.00

NB. Seneste tilmeldingsfrist er d. XX-XX-2020

 • Hvor foregår det? Restaurant Mejeriet Bedervej 101, 8320 Mårslet 
 • Deltagerantal

Max. 20 deltagere.

 • Hvad skal jeg medbringe

Behagelig og afslappe tøj tøj.  


 • Hvad er prisen

Kr. 2.400,00 eksklusiv moms pr. dag.

Der er fuld forplejning inkluderet i prisen.

Ved tilmelding af 2 – 5 deltagere ydes 10% rabat Ved tilmelding af mere end 6 – 10 deltagere ydes 15% rabat Ved tilmelding af mere end 10 deltagere ydes 20% rabat  

Hvem er din underviser og facilitator

Bensaid er dedikeret i forhold til at hjælpe mennesker, ledelse og organisationer til at handle med større bevidsthed, medfølelse og visdom – og forfølge inspirerende og meningsfulde formål, der leder til resiliente og bæredygtige liv. 

Bensaid har de seneste 19 år arbejdet med menneskelig udvikling: socialpædagogisk arbejde med udsatte unge og voksne i retspsykiatrien, facilitering af grupper, teams og organisationer i primært den sociale og sundhedsmæssige velfærdssektor og herunder designet, ledet og undervist i store action learning kommunikationsforløb og kapacitetsopbygningsprogrammer i compassion og resiliens. Derudover faciliterer Bensaid eksistentielle fordybelsesprocesser i Sahara Ørkenen i Marokko. 

Bensaid er uddannet socialpædagog, systemisk- og anerkendende coach fra Metropol, facilitator og procesleder fra CENFAC, har gennemført det 3-årige efteruddannelses og træningsprogram ”Bæredygtig Ledelse, Co-Creation og Teori U i praksis” hos Sustainable Co-Creation og Presencing Institute ved MIT. 

Kunder og deltagere siger ofte om Bensaid, at han besidder stor faglig dybde og agerer med udpræget ro, nærvær, varme, lethed, humor og en anerkendende holdning og formår at skabe solide rammer for processer, læring og fordybelse. Han formidler på en ligefrem måde, hvor han både evner at inspirere, forstyrre og udfordre deltagerne.  


JA TAK ! - BOOK MIN PLADS
Share on Google+Share on LinkedIn

Bensaid Vincent ApS, Krekærvangen 34, 8340 Malling , Tlf. 2628 3800, bensaid@bensaidvincent.dk, CVR. Nr. 32320783